Panel rejestracji
Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych przez Projekt Katowice sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 00-133), przy Alei Jana Pawła II 22, wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000330592, o numerze NIP: 522-292- 14-82, REGON: 141948824, w celu realizacji programu lojalnościowego, w którym biorę udział. Potwierdzam jednocześnie otrzymanie informacji przekazanych na podstawie art. 12 i 13 RODO umieszczonych tutaj
Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych przez Projekt Katowice sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 00-133), przy Alei Jana Pawła II 22, wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000330592, o numerze NIP: 522-292- 14-82, REGON: 141948824, w celu marketingowym, realizowanym poprzez wysyłanie informacji handlowych dotyczących działalności centrum handlowego Galeria Katowicka drogą elektroniczną na podany adres email. Potwierdzam jednocześnie otrzymanie informacji przekazanych na podstawie art. 12 i 13 RODO umieszczonych tutaj
Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych przez Projekt Katowice sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 00-133), przy Alei Jana Pawła II 22, wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000330592, o numerze NIP: 522-292- 14-82, REGON: 141948824, w celu marketingowym, realizowanym poprzez wysyłanie informacji handlowych dotyczących działalności centrum handlowego Galeria Katowicka w postaci SMS na końcowe urządzenie telekomunikacyjne – telefon komórkowy, którego numer został podany podczas rejestracji. Potwierdzam jednocześnie otrzymanie informacji przekazanych na podstawie art. 12 i 13 RODO umieszczonych tutaj
Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych przez Projekt Katowice sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 00-133), przy Alei Jana Pawła II 22, wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000330592, o numerze NIP: 522-292- 14-82, REGON: 141948824, w celu profilowania z wykorzystaniem informacji o lokalizacji, tj. aby otrzymywać spersonalizowane informacje handlowe. Potwierdzam jednocześnie otrzymanie informacji przekazanych na podstawie art. 12 i 13 RODO umieszczonych tutaj